Vanuit de duisternis

kwam het licht

Werkwijze 

 

Ik voer mijn praktijk aan huis. Ik vraag u alleen waar u voor komt en/of waar u last van heeft. Na een korte uitleg gaan we beginnen. Foto's of voorwerpen heb ik niet nodig. Ik ga tegenover u zitten en kijk u aan. Via het derde oog ga ik met u tijdreizen. Door middel van een verhoogde concentratie, kom ik voor u, op de juiste frequentie. Zo kan ik doelgerichte informatie ontvangen. Mijn ziel heeft toestemming ontvangen en toegang gekregen tot het AKASHA ARCHIEF. Dit begrip komt uit het Verre Oosten. Het woord Akasha is Sanskrit en betekent 'hemel', 'ruimte' of 'aether' en refereert aan een collectief, energetisch geheugen, een opslagplaats. Hier worden alle gedachten, emoties en gebeurtenissen van alle tijden op aarde opgeslagen. Deze methode noemt men ook wel 'Channelen'. Niet te verwarren met telepathie.

Informatie komt in beeldvorm of gevoel door. Met beeldvorm bedoel ik, dat ik u leven in de geest kan zien, zoals u die 'Karmisch' geleefd heeft. En met gevoel bedoel ik, dat ik letterlijk uw gevoel kan voelen.

Veel dingen die u in dit leven zijn overkomen en waar u last van heeft, komen voort uit vorige levens. Dit is uw 'Karma'. Door het Channelen via uw derde oog, kan ik uw Karma verschonen en ervoor zorgen dat u prettiger door het leven kunt gaan.

Door de tijd heen heeft u veel mensen, geesten en entiteiten leren kennen. Deze kunnen u hebben vervloekt (uit jaloezie). Dit kunnen machten zijn die u al levens met u meedraagt. Ik kan deze machten samen met mijn Gidsen en Teams, duiden en eventueel opheffen.

Negatieve entiteiten stuur ik bij u vandaan, zodat u het gevoel niet meer heeft, op een bepaalde manier te worden geleefd en bestaan.